Hypnose

Hvad er hypnose?

Hypnose er i virkeligheden en helt naturlig tilstand af skærpet opmærksomhed, som vi alle i små glimt kommer i dagligt.

Hypnose har været kendt i århundreder, og kendetegnes ved at opmærksomheden er mere indadrettet mod vores underbevidsthed.

Mange mennesker tror det er en form for søvn, men naturligvis er man vågen og vil kunne huske bagefter.

Når hypnosen bruges som et redskab til at arbejde i underbevidstheden, så har det absolut INTET med den hypnose at gøre, som man kender fra diverse shows. Hvis du følger de instruktioner vi giver dig, så kan du fordybes til et niveau af hypnose, hvor vi sammen kan arbejde terapeutisk med din problemstilling.

I hypnosen vil man ikke fortælle/gøre noget man ikke ønsker og alt hvad vi åbner af følelser i hypnosen, dem lukker vi pænt, inden du igen kaldes op til den almindelige dagsbevidsthed.

Hvad er hypnoterapi så?

Hypnoterapi er en nøje tilrettelagt session, hvor hypnosen hjælper til at arbejde i den underbevidste del af os.

I underbevidstheden ligger vores erindringer, vores vaner, vores livs lange indsamlede informationer, læringer og overbevisninger.

Ved hjælp af hypnosen arbejdes der målrettet på at løsne op for de underliggende følelser, handlemønstre og tanker som danner grundlag for uhensigtsmæssige reaktioner, tanker og handlinger.

Hypnoterapi er til almindelige mennesker med helt almindelige problemer som angst, fobier, overspisning, dårligt selvværd osv.

Hvad er 5 path® hypnoterapi?

5 path® hypnoterapi er en særlig effektiv og struktureret form for hypnose.

Grundlæggeren Calvin Banyan, USA,  har skabt dette yderst velafprøvet og meget effektive hypnoterapeutiske system.

5 path® systemet er verdens mest anerkendte hypnosesystem og systemet er kriterie opbygget. Det betyder i praksis at der er sikkerhed for, at vi finder årsagen til din problemstilling. Det vil sige at der er særlige kriterier for hvornår vi kan arbejde videre i næste face. Er kriterierne ikke opfyldt, arbejdes der i igangværende fase, indtil kriterierne er opfyldt, og vi kan gå videre i vores arbejde.

Der er forskel på den helt grundlæggende hypnose der bruges nogle steder og så den hypnose der bruges hos os som 5 path® hypnoterapeut. Her inddrages der nemlig teknikker der rækker dybere end blot at give positive suggestioner (forslag) for at sikre den varige forandring af de negative følelser og fastlåste overbevisninger.