5 path® hypnoseforløb

I et forløb med 5 path® hypnose bruges det bedste fra de traditionelle teknikker, kombineret med de nyeste og kraftigste advancerede moderne teknikker. Der er bla visse kriterier der skal opnåes for at vi kan gå videre til næste fase – dette sikrer at vi finder roden (årsagen) til dit problem. Er disse ikke opfyldt, arbejdes der videre i igangværende fase, indtil kriterierne er opfyldt, og vi kan gå videre. Det er lige præcis dét der skaber og sikrer de varige forandringer. Et forløb varer typisk 5 sessioner a 3 timer (15 timer i alt). I hver session oplæres og guides du til 7th-path® selvhypnose, det er et yderst virksomt værktøj som du kan bruge resten af dit liv.

At arbejde i et forløb, er et intenst og meget givende stykke procesarbejde som virkelig vil ændre dit liv, dit syn på dig selv, dine overbevisninger og dine handlinger.

Her vi du lære dine følelser at kende, her vil du finde årsager til dine overbevisninger, og her vil du finde svar på hvorfor du føler som du gør.

Der går typisk 4-10 dage mellem hver session, men selvhypnosen hjælper dig tydeligt til at arbejde med dig selv mellem sessionerne.

Disse forløb foregår typisk i samarbejde med Gerthie.